Stand up: Dag Sørås - Vrangforestilling

Om arrangementet

Dag Sørås er igjen klar for scenen med showet "Vrangforestilling"

Vi har som mål å være den tryggeste opplevelsen utenfor hjemmet

For å sikre en trygg og god kulturopplevelse er det iverksatt flere tiltak. På en enkelt kulturforestilling vil det være maksimalt 200 personer i salen etter 15.juni. Det skal være minimum 1 meters mellomrom mellom grupper. En husstand kan sitte sammen, vennegrupper må kjøpe enkeltbilletter og 1-metersregelen gjelder. Hvis du er syk skal du holde deg hjemme.

Når du kjøper billett vil vi tildele deg plass i salen som sikrer trygg avstand til andre grupper! Dette betyr at de arrangementer det er solgt billetter på før 14. mars 2020 kan komme til å endres i setevalg slik at vi holder oss til smittevernregler.

Alle gjeldende smittevernhensyn er ivaretatt

Som ansvarlig arrangør må vi vite hvem som er på de ulike forestillingene. Du må derfor registrere navn, mobilnummer og epost når du kjøper billett.

 

 

 

Til tross for at han ikke eier arbeidsmoral, sa° er Dag Søra°s en særdeles produktiv komiker. To a°r etter hans hittil mest suksessrike show «Emokrati», sa° er han igjen klar for scenen med showet «Vrangforestilling».
Her skal livets merkverdige, morsomme og makabre sider nok en gang omgjøres til særegen stand-up, og bekrefte nordlendingens posisjon som folkelig nisjekomiker.
Dette er tilregnelig humor for en utilregnelig verden.