Kontaktinfo

Alta Kultursal
Follumsvei 33
9510 Alta
postmottak.kultursalen@alta.kommune.no

Benedicte Lyng – produsent – benlyn@alta.kommune.no – tlf 97973254

Benedicte Lyng, produsent

Kjetil Linnes – teknisk leder – kjetil.linnes@alta.kommune.no
Kjetil Linnes, tekniker


Kontaktinfo leie:
reidunsmathisen.soleng@alta.kommune.no