Tekststørrelse: A A A

Du er her: Hjem > Artikkel

Alta Kultursal fredag 15.februar 2019 Kl. 18:00

Beaivvas teater presenterer: Kvinnerommet

web_bild_kvinnorummet_snt

En same- og kvinnepolitisk teaterfabel basert på historiske fakta og dagsaktuelle hendelser.

Nissondeaivvadeapmi

Lea sámepolitihkalaš ja nissonpolitihkalaš teáhtermáinnas, mii lea čállojuvvon historjjálaš dieđuid – ja áigeguovdilis dáhpáhusaid vuođul.

Lea jahki 1890. Muhtin sámenisu háliidivččii buoret guohtundilálašvuođa iežas bohccuide, ja vuolgá finadit Šloahtas. Doppe deaivvada muhtin hoavvanissonin ja dronnegiin. Sin ságastallamis hástohit ja hárdet guhtet guimmiideaset sin iešguđetláganvuođa- ja searvevuođaiguin. Dan áigásaš sohkabeali-, seahtoservvodaga- ja eamiálbmogiid vealaheapmi dagaha gáržžes ovdánanvejolašvuođa. Mot dát golbma nissona birgehallet, ja mot dat čuohcá sidjiide? Dáhpáhusat ja rollaid áigegaska lea dološ áiggis ja otnáš áiggis. Dáinna poehtalaš lávddegovahallamiin šaddá jearaldat ahte mii lea nuppástuvvon 1890is otnážii.

Året er 1890. En samisk kvinne ønsker å bedre beiteforholdene for reinflokken sin, og oppsøker slottet. Det utløser et møte mellom kvinnen, en hoffdame og en dronning. De utfordrer hverandre gjennom sine ulikheter og det de har til felles. Tidas blikk på kjønn, klasse og på urfolk gjør handlingsrommet trangt. Hvordan takler de tre kvinnene dette, og hvordan påvirker det dem? Handlingen og rollene tar et tidssprang mellom den gang og nå. I et burlesk og poetisk scenisk uttrykk stilles spørsmålet om hva som har endret seg fra 1890 til i dag.

 

Čálli/Forfatter: Sven Henriksen

Bagadalli/Regissør: Mette Brantzeg

Jorgaleaddji/Oversetter: Britt-Inga Vars

Neavttárat/Skuespillere: Anja Bongo Bjørnstad, Anitta Suikkari, Sarakka Gaup

Lávdehábmen/Scenografi-idé: Mette Brantzeg

Čuovgahábmejeaddji/Lysdesigner: Bernt Morten Bongo

Bivttashábmejeaddji/Kostymedesigner: Anne Berit Anti

Šuoknjadahkki/Komponist: Elle Márjá Eira

 

Álgočájálmas/Urpremiere: 25.01.18 – Guovdageainnu kulturviesus

 

Kjøp Billett her.

Kontakt oss!